Gmina
» Strona główna
» Moje konto

» Rada Gminy

» Sołtysi

» Gmina
» Miejscowości
» Jednostki organizacyjne
» Oświata
» Kultura
» Ochotnicza Straż Pożarna
» Parafie i kościoły

» Kalendarz Imprez
» Informator
» Archiwum

» STRATEGIA ROZWOJU GMINY
» PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
» ŚRODKI POMOCOWE
» ECHO GMINY BIULETYN INFORMACYJNY
» FUNDUSZE EUROPEJSKIE W GMINIE
» ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
» INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
» INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
» INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
» WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Urząd Gminy
» Informacje ogólne
» Kierownictwo Urzędu
» Zamówienia publiczne
» Środowisko
» Adoptuj Psa
» ePUAP
» Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
» Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
» CAF
» Geodezja i gospodarka gruntami

Gospodarka odpadami
» Informacje
» Regulamin i Uchwały
» Deklaracja

Prawo
» Budżet i majątek
» Plan zagospodarowania
» Prawo Miejscowe
» Regulaminy
» Statuty
» Uchwały Rady Gminy
» Zarządzenia Wójta

Turystyka
» Oferta turystyczna
» Noclegi
» Szlaki turystyczne

Wyszukiwanie


WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA : Goralaské tradičné piesne - koncert


Zapraszamy na koncert Goralaské tradičné piesne, który odbędzie się 8 czerwca (Niedziela) w Małej Frankowej na Słowacji (amfiteatr) o godzinie 13:00


WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA : Goralaské tradičné piesne

Obce Malá Franková wraz z partnerem - Gminą Łapsze Niżne przystąpiła do realizacji projektu, którego celem jest utrwalenie i publikacja starych góralskich pieśni 80 letniej Žofie Čarnogurskej, nagranych w latach 1954 -1964 na taśmach magnetofonowych przez etnografa Martina Slivkę. Nagrania pochodzą z Małej Frankowej jak i sąsiadujących miejscowości Zamagórza.

Stare nagrania zostaną odnowione, skonwertowane i przeniesione na bardziej trwałe nośniki (CD) w celu łatwego upowszechniania i archiwizacji.

Poniżej link do strony informującej szczegółowo o projekcie.
http://goraltraditionalsongs.blogspot.sk/


 Numer strona: 1 Idź do strony 1 
Copyright © 2007-2009 UG Łapsze Niżne Designed by WBG multimedia


statystyka