Gmina
» Strona główna
» Moje konto

» Rada Gminy

» Sołtysi

» Gmina
» Miejscowości
» Jednostki organizacyjne
» Oświata
» Kultura
» Ochotnicza Straż Pożarna
» Parafie i kościoły

» Kalendarz Imprez
» Informator
» Archiwum

» STRATEGIA ROZWOJU GMINY
» PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
» ŚRODKI POMOCOWE
» ECHO GMINY BIULETYN INFORMACYJNY
» FUNDUSZE EUROPEJSKIE W GMINIE
» ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
» INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
» INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
» INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
» WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Urząd Gminy
» Informacje ogólne
» Kierownictwo Urzędu
» Zamówienia publiczne
» Środowisko
» Adoptuj Psa
» ePUAP
» Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
» Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
» CAF
» Geodezja i gospodarka gruntami

Gospodarka odpadami
» Informacje
» Regulamin i Uchwały
» Deklaracja

Prawo
» Budżet i majątek
» Plan zagospodarowania
» Prawo Miejscowe
» Regulaminy
» Statuty
» Uchwały Rady Gminy
» Zarządzenia Wójta

Turystyka
» Oferta turystyczna
» Noclegi
» Szlaki turystyczne

Wyszukiwanie


Informacje teleadresowe
.: Data publikacji 08-01-2007 :: Odsłon: 31260 :: Drukuj bieżącą stronę :: Drukuj wszystko:.
Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
tel. 18 265 93 10 , 18 265 93 19 
fax 18 265 93 15
bok@lapszenizne.pl
sekretariat@lapszenizne.pl


Konto: Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica
 43881200050010000004170001
 
Dane do faktur i rachunków:
Gmina Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
NIP: 735 28 34 759
 
Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

Kasa urzędu czynna:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 14.00
(wypłata zasiłków dla bezrobotnych 11-12 każdego m-ca)

Stanowiska pracy

Stanowisko

Nr pokoju

Telefon

Adres e-mail

Wójt

1

-

-

Sekretarz

1

18 262 89 12

sekretarz@lapszenizne.pl

Skarbnik - Główny Księgowy Budżetu

5

18 262 89 14

skarbnik@lapszenizne.pl

Sekretariat Wójta

1

18 262 89 10

sekretariat@lapszenizne.pl

Biuro Obsługi Klienta

Parter

18 262 89 15

bok@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

4

18 262 89 18

księgowosc@lapszenizne.pl

Obsługa kasowa UG

4

18 262 89 18

kasa@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. płacowych i ZUS,
Stanowisko  ds. archiwum zakładowego,
Stanowisko ds. kadrowych i BHP

4

18 262 89 18

kadry@lapszenizne.pl,
archiwum@lapszenizne.pl

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury
i Sportu,
Kierownik USC

11

18 262 89 21

oswiata@lapszenizne.pl,
usc@lapszenizne.pl

Biuro Rady

6

18 262 89 19

radagminy@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Promocji Gminy
i agroturystyki

6

18 262 89 10

promocja@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

7

18 262 89 13

dowody@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku

5A

18 262 89 25

podatki@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Księgowości podatkowej

5A

18 262 89 25

m.soltys@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej,
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego.

8

18 262 89 20

dz.gospodarcza@lapszenizne.pl,
oczk@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

8

18 262 89 20

srodowisko@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Geodezji, Gospodarki Gruntami

9

18 262 89 28

geodezja@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Inwestycji

9

18 262 89 29

inwestycje@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Budownictwa
i Zagospodarowania przestrzennego

9

18 262 89  28

budownictwo@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

9

18 262 89 29

przetargi@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych

24, II część

18 262 89 27

fundusze@lapszenizne.pl

Radca Prawny

1

18 262 89 12

radca.prawny@lapszenizne.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS

Remiza OSP

18 262 89 16,
18 265 91 45

ops@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych

Remiza OSP

18 262 89 16,

ops@lapszenizne.pl

Pracownicy socjalni

Remiza OSP

18 262 89 16,

ops@lapszenizne.pl

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne

Kierownik ZEAS

23, II część

18 265 93 10
wew. 42

zeas@lapszenizne.pl

Pracownicy ZEAS

22, II część

18 265 93 10
wew. 41

zeas@lapszenizne.pl

 

Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne

Kierownik ZGKM

 27, II część

18 265 93 10
wew. 46

zgkm@lapszenizne.pl

w.magiera@zgkm.lapszenizne.pl

Pracownicy ZEAS

21, II część

18 26 590 23,

18 265 93 10
wew. 47

zeas@lapszenizne.pl

 

.: Powrót do Działów Urząd Gminy :: Powrót do Działów :.
Copyright © 2007-2009 UG Łapsze Niżne Designed by WBG multimedia


statystyka