Gmina
» Strona główna
» Moje konto

» Rada Gminy

» Sołtysi

» Gmina
» Miejscowości
» Jednostki organizacyjne
» Oświata
» Kultura
» Ochotnicza Straż Pożarna
» Parafie i kościoły

» Kalendarz Imprez
» Informator
» Archiwum

» STRATEGIA ROZWOJU GMINY
» PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
» ŚRODKI POMOCOWE
» ECHO GMINY BIULETYN INFORMACYJNY
» FUNDUSZE EUROPEJSKIE W GMINIE
» ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
» INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
» INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
» INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
» WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Urząd Gminy
» Informacje ogólne
» Kierownictwo Urzędu
» Zamówienia publiczne
» Środowisko
» Adoptuj Psa
» ePUAP
» Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
» Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
» CAF
» Geodezja i gospodarka gruntami

Gospodarka odpadami
» Informacje
» Regulamin i Uchwały
» Deklaracja

Prawo
» Budżet i majątek
» Plan zagospodarowania
» Prawo Miejscowe
» Regulaminy
» Statuty
» Uchwały Rady Gminy
» Zarządzenia Wójta

Turystyka
» Oferta turystyczna
» Noclegi
» Szlaki turystyczne

Wyszukiwanie


Tablica ogłoszeń : Informacja dla osób niesłyszących
Aktualności

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne - mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

- Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Łapsze Niżne zamiar skorzystania z tłumacza

- Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie

- Należy wskazać metodę komunikowania się

Jak dokonać zgłoszenia?

- Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: gmina@lapszenizne.pl z treścią w tytule "Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, lub faksem na nr: 18 26 593 15

- Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 18 26 593.10.

- Listownie - na adres Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, 34-42 Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20

Do pobrania formularz zgłoszeniowy

opublikowano wtorek, wrzesień 18, 2012 - 03:03 NT - 2234 Odsłon
Copyright © 2007-2009 UG Łapsze Niżne Designed by WBG multimedia


statystyka