Gmina
» Strona główna
» Moje konto

» Rada Gminy

» Sołtysi

» Gmina
» Miejscowości
» Jednostki organizacyjne
» Oświata
» Kultura
» Ochotnicza Straż Pożarna
» Parafie i kościoły

» Kalendarz Imprez
» Informator
» Archiwum

» STRATEGIA ROZWOJU GMINY
» PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
» ŚRODKI POMOCOWE
» ECHO GMINY BIULETYN INFORMACYJNY
» FUNDUSZE EUROPEJSKIE W GMINIE
» ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
» INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
» INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
» INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
» WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Urząd Gminy
» Informacje ogólne
» Kierownictwo Urzędu
» Zamówienia publiczne
» Środowisko
» Adoptuj Psa
» ePUAP
» Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
» Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
» CAF
» Geodezja i gospodarka gruntami

Gospodarka odpadami
» Informacje
» Regulamin i Uchwały
» Deklaracja

Prawo
» Budżet i majątek
» Plan zagospodarowania
» Prawo Miejscowe
» Regulaminy
» Statuty
» Uchwały Rady Gminy
» Zarządzenia Wójta

Turystyka
» Oferta turystyczna
» Noclegi
» Szlaki turystyczne

Wyszukiwanie


Tablica ogłoszeń : Przetarg nieorganiczony pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie
Aktualności

Postępowanie pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 113, poz.759 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 września 2014r.

Termin składania ofert:
     do dnia 9 września 2014r. do godz.10:00

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia pn.Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 1 września 2014 r.

Opublikowała w dniu 1 września 2014 r. Krystyna Stanek

 

3.ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie z dnia 5 września 2014 r.


4.INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie
Informacja o zmianie ogłoszeń z dnia 5 września 2014 r.


5.INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie z dnia 5 września 2014 r.

Nowy termin składania ofert:
          do dnia 11 września 2014 r. do godz.10.00

Dodała w dniu 5 września 2014 r. Krystyna Stanek

6.WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie z dnia 5 września 2014 r.

Dodała w dniu 5 września 2014 r. Krystyna Stanek

 

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Zawiadomienie z dnia 15 września 2014 r.

Dodała w dniu 15 września 2014 r. Krystyna Stanek

8. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie udzielił zamówienia

Zawiadomienie z dnia 30 września 2014 r. 

Dodała w dniu 30 września 2014 r. Krystyna Stanek  

opublikowano poniedziałek, wrzesień 01, 2014 - 04:23 NT - 1749 Odsłon
Copyright © 2007-2009 UG Łapsze Niżne Designed by WBG multimedia


statystyka