Gmina
» Strona główna
» Moje konto

» Rada Gminy

» Sołtysi

» Gmina
» Miejscowości
» Jednostki organizacyjne
» Oświata
» Kultura
» Ochotnicza Straż Pożarna
» Parafie i kościoły

» Kalendarz Imprez
» Informator
» Archiwum

» STRATEGIA ROZWOJU GMINY
» PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
» ŚRODKI POMOCOWE
» ECHO GMINY BIULETYN INFORMACYJNY
» FUNDUSZE EUROPEJSKIE W GMINIE
» ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
» INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
» INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
» INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
» WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Urząd Gminy
» Informacje ogólne
» Kierownictwo Urzędu
» Zamówienia publiczne
» Środowisko
» Adoptuj Psa
» ePUAP
» Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
» Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
» CAF
» Geodezja i gospodarka gruntami

Gospodarka odpadami
» Informacje
» Regulamin i Uchwały
» Deklaracja

Prawo
» Budżet i majątek
» Plan zagospodarowania
» Prawo Miejscowe
» Regulaminy
» Statuty
» Uchwały Rady Gminy
» Zarządzenia Wójta

Turystyka
» Oferta turystyczna
» Noclegi
» Szlaki turystyczne

Wyszukiwanie


Tablica ogłoszeń : Ważna Informacja
Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o terminie dokonania wpłaty III raty – 30 września 2014

Urząd Gminy Łapsze Niżne przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Łapsze Niżne, że

30 września 2014r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu gotówką lub na konto Urzędu  (Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica 43881200050010000004170001) z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niedokonanie wpłaty

w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

M. Sowa

opublikował: Jakub Jachymiak

opublikowano wtorek, wrzesień 23, 2014 - 10:23 NT - 457 Odsłon
Copyright © 2007-2009 UG Łapsze Niżne Designed by WBG multimedia


statystyka