Urząd Gminy w Łapszach Niżnych

Informacja dla osób niesłyszących

Tablica ogłoszeń / Aktualności
Wysłany przez Admin opublikowano 09 18, 2012 - 03:03 PM

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne - mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

- Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Łapsze Niżne zamiar skorzystania z tłumacza

- Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie

- Należy wskazać metodę komunikowania się

Jak dokonać zgłoszenia?

- Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: gmina@lapszenizne.pl z treścią w tytule "Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, lub faksem na nr: 18 26 593 15

- Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 18 26 593.10.

- Listownie - na adres Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, 34-42 Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20

Do pobrania formularz zgłoszeniowy [1]Artykuł pochodzi z Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
  http://www.old.lapszenizne.pl/

URL tego artykułu:
  http://www.old.lapszenizne.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1509

Linki w artykule
  [1] http://www.old.lapszenizne.pl/upload/admin/Oswiata/2012/Informacja%20nieslyszacych/_Formularz%20zgloszeniowy%20.pdf