Urząd Gminy w Łapszach Niżnych

Przetarg nieorganiczony pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Tablica ogłoszeń / Aktualności
Wysłany przez Admin opublikowano 09 01, 2014 - 04:23 PMPostępowanie pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 113, poz.759 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 września 2014r. [1]

Termin składania ofert:
     do dnia 9 września 2014r. do godz.10:00

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia pn.Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 1 września 2014 r. [2]

Opublikowała w dniu 1 września 2014 r. Krystyna Stanek

 

3.ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie z dnia 5 września 2014 r. [3]


4.INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie
Informacja o zmianie ogłoszeń z dnia 5 września 2014 r. [4]


5.INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie z dnia 5 września 2014 r. [5]

Nowy termin składania ofert:
          do dnia 11 września 2014 r. do godz.10.00

Dodała w dniu 5 września 2014 r. Krystyna Stanek

6.WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie z dnia 5 września 2014 r. [6]

Dodała w dniu 5 września 2014 r. Krystyna Stanek

 

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Zawiadomienie z dnia 15 września 2014 r. [7]

Dodała w dniu 15 września 2014 r. Krystyna Stanek

8. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie udzielił zamówienia

Zawiadomienie z dnia 30 września 2014 r.  [8]

Dodała w dniu 30 września 2014 r. Krystyna Stanek  Artykuł pochodzi z Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
  http://www.old.lapszenizne.pl/

URL tego artykułu:
  http://www.old.lapszenizne.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1931

Linki w artykule
  [1] http://www.old.lapszenizne.pl//upload/przetargi/Przetargi 2014/OSP Kacwin/Ogloszenie.pdf
  [2] http://www.old.lapszenizne.pl//upload/przetargi/Przetargi 2014/OSP Kacwin/OSP Kacwin.rar
  [3] http://www.old.lapszenizne.pl//upload/przetargi/Przetargi 2014/OSP Kacwin/Zmiana 1 siwz.pdf
  [4] http://www.old.lapszenizne.pl//upload/przetargi/Przetargi 2014/OSP Kacwin/Zmiana ogloszen.pdf
  [5] http://www.old.lapszenizne.pl//upload/przetargi/Przetargi 2014/OSP Kacwin/Informacja o zmianie terminu.pdf
  [6] http://www.old.lapszenizne.pl//upload/przetargi/Przetargi 2014/OSP Kacwin/Wyjasnienie nr 1 tresci siwz.pdf
  [7] http://www.old.lapszenizne.pl//upload/przetargi/Przetargi 2014/OSP Kacwin/Zawiadomienie o wyborze na tablice.pdf
  [8] http://www.old.lapszenizne.pl/upload/przetargi/Przetargi%202014/OSP%20Kacwin/Udzielenie%20zamowienia.pdf