Urząd Gminy w Łapszach Niżnych

Ważna Informacja

Tablica ogłoszeń / Aktualności
Wysłany przez Admin opublikowano 09 23, 2014 - 10:23 AM

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o terminie dokonania wpłaty III raty – 30 września 2014Urząd Gminy Łapsze Niżne przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Łapsze Niżne, że

30 września 2014r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu gotówką lub na konto Urzędu  (Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica 43881200050010000004170001) z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niedokonanie wpłaty

w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

M. Sowa

opublikował: Jakub JachymiakArtykuł pochodzi z Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
  http://www.old.lapszenizne.pl/

URL tego artykułu:
  http://www.old.lapszenizne.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1941